چشم انداز

چشم انداز شرکت سرمایه گذاری سبحان

چشم انداز شركت سرمایه گذاری سبحان تابع شركت مادر (گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران) می باشد.

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران می‌باشد.

ماموریت ما 

مأموریت ما بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران می باشد.

ارزش های ما

● خوشنامی ما،‌مهمترین سرمایه سازمانی
● کار گروهی، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت ما
● شناخت و استخدام شایسته ترین افراد برای انجام هر کار
● به کار گیری تلاش مستمر چهت ایجاد بهترین بازده برای سهاندارن و سایر ذینفعان
● اعتقاد به بهبود روز افزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم

هرم شایستگی (منشور اخلاق و رفتار)