گزارش های مالی شرکت سرمایه گذاری سبحان

درباره ی شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

شرکت سرمایه ­گذاری سبحان (سهامی عام) در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۶ مدیریت کنترلی این شرکت به شرکت پایا تدبیر پارسا که یکی از شرکتهای سرمایه پذیر گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران می باشد، واگذار شد. طی ۲ سال گذشته، به منظور افزایش کارآیی و ظرفیت های هم افزایی در کل گروه ، شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) با برنامه­ ریزی های بلندمدت جهت بهینه سازی ساختار سازمانی و استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی خصوصا بازار سهام، قصد دارد با شناسایی صنایع با بازدهی مناسب و کم ریسک، بیشینه سود را برای سهامداران خود به ثمر رساند.

شرکت سرمایه گذاری سبحان

روند تغییرات سود خالص و سود تقسیم شده

  • سود خالص(میلیون ریال)
  • سود تقسیم(ملیون ریال)

ترکیب سرمایه گذاریهای شرکت در پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

  • ۸۵% - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
  • ۱۳% - سرمایه گذاریهای بلندمدت
  • ۳% - سرمایه گذاری در املاک

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری سبحان

آخرین اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575 بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575 بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک 2، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 1- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/04/31 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای برای سال مالی منتهی به 1400/04/31 3- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به 1400/04/31 4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/04/31 5- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره 6- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به 1401/04/31 7-  تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/04/31 8- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/04/31 9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.