شرکت سرمایه گذاری سبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان

گزارش های شرکت سرمایه گذاری سبحان

صورت های جلسه مجامع

صورتهای مالی و تفسیری

گزارش فعالیت هیئت مدیره

درباره ی شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

شرکت سرمایه ­گذاری سبحان (سهامی عام) در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۶ مدیریت کنترلی این شرکت به شرکت پایا تدبیر پارسا که یکی از شرکتهای سرمایه پذیر گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران می باشد، واگذار شد. طی ۲ سال گذشته، به منظور افزایش کارآیی و ظرفیت های هم افزایی در کل گروه ، شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) با برنامه­ ریزی های بلندمدت جهت بهینه سازی ساختار سازمانی و استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی خصوصا بازار سهام، قصد دارد با شناسایی صنایع با بازدهی مناسب و کم ریسک، بیشینه سود را برای سهامداران خود به ثمر رساند.

وب سایت های مرتبط با گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

پیمایش به بالا

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده در تاریخ 1402/10/20

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده در تاریخ 1402/10/20