تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری سبحان

۱۳۶۲

در سال ۱۳۶۲، شرکت سرمایه گذاری سبحان با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) تاسیس شد.

۱۳۷۹

در سال ۱۳۷۹، سهام کنترلی شرکت به سازمان اقتصادی کوثر واگذار شد.

۱۳۹۴

در سال ۱۳۹۴، به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری  در بازار اول فرا بورس تهران درج شد.

۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶، سازمان اقتصادی کوثر، سهام کنترلی خود را در شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس به گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران واگذار نمود و گروه مذکور بعنوان سهامدار عمده با ۹۱٪ کنترل شرکت را در اختیار دارد.

۱۳۹۷ تا کنون

طی یک سال گذشته شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) با مدیریت بخش خصوصی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، برنامه ­ریزی های لازم جهت بهینه سازی ساختار سازمانی و استراتژی های سرمایه گذاری را کرده است. هم اکنون این شرکت قصد دارد به منظور افزایش کارآیی و ظرفیت های هم افزایی در کل گروه از ظرفیت­ های موجود در بازار سرمایه استفاده و بیشینه سود را برای سهامداران خود به ثمر رساند.