ترکیب سهامداران

تركيب سهامداران

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)، سهامدار عمده ی شرکت سرمایه گذاری سبحان می باشد.

تركيب سهامداران با مالکیت اصلی (درصد)

  • پایا تدبیر پارسا
  • توسعه صنعتی ایران
  • سایر