آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ واقع در تهران، خیابان نیاوران، خیابن باهنر، بد از چهارراه مژده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم، برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیآت مدیره جهت دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالیمنتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

اشتراک گذاری پست