هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

سیدحسام الدین عبادی

 • سمت: رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت پارس پلیکان فیروزه (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی صنایع
 • سوابق: مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی ایران و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی

مجتبی احمدی

 • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت پرشیا جاوید پویا
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر عامل شرکت اعتبار ایران و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی

علی اصغر مومنی

 • سمت: عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی حسابداری
 • سوابق: مدیر مالی شرکت صنعت و تجارت

سید محمد حسن ملیحی

 • سمت: عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 • تحصیلات: دکتری مدیریت مالی بین الملل
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکتهای بورسی

مجید علیفر

 • سمت: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • به نمایندگی از: شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیر پارسا
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد مالی
 • سوابق: مدیرعامل پایا تدبیر پارسا و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی

تغییر سمت آقایان رامین ربیعی و سید محمد حسن ملیحی در تاریخ  ۴ تیر ۱۳۹۸ اتفاق افتاده و در حال طی مراحل قانونی است، انتشار آگهی از طریق روزنامه رسمی می باشد.