آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575   بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 واقع در تهران، خیابان نیاوران، خیابن باهنر، بد از چهارراه مژده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم، برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.   دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 1- استماع گزارش هیآت مدیره جهت دوره مالی منتهی به 31/04/1398 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالیمنتهی به 31/04/1398 3- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به 31/04/1398 4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه 5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.... ادامه مطلب