آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵   بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ واقع در تهران، خیابان نیاوران، خیابن باهنر، بد از چهارراه مژده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم، برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.   دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱- استماع گزارش هیآت مدیره جهت دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالیمنتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.... ادامه مطلب