پرسش و پاسخ

1-چگونه از وضعیت خرید و فروش و مطالبات سهام خود در شرکت مطلع شویم؟

شما مـی توانید با مراجعه به آدرس سایت شرکت www.sobhanic.ir سامانه امور سهام، ضمن تکمیل اطلاعات سهامداری خود از کلیه اطلاعات مربوط به سهام خود مطلع شوید.

2- چگونه برگ اوراق سهام خود را دریافت نمائیم؟

هریک از سهامداران متقاضی دریافت برگ اوراق سهام متعلق به خود می توانند با مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی شرکت (تماس با ما ) اقدام نمایند.