تماس با ما
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان وزرا، نبش کوچه 37، پلاک 165

کد پستی : 1516853111
 
تلفن : 59 - 88870641
 
داخلی امور سهام : 140
 
داخلی امور مالی : 145- 144
 
فکس : 88883005

ایمیل : info@sobhanic.ir
در راستای احترام به حقوق مشتریان , شرایط ارتباط مستقیم با کارشناسان, توسط فرم تماس با ما فراهم گردیده است.