شرکت سرمایه‏ گذاری سبحان (سهامی عام) درتاریخ 1362/7/19 با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) به شماره 49483 در اداره ثبت شرکت ‏ها و مؤسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید و  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367/12/18 نام شرکت به شرکت توسعه و گسترش کشاورزی سبحان (سهامی خاص) تغییر یافت و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده درتاریخ 1375/7/24 به شرکت توسعه کشاورزی سبحان تغییر نام داد.
اخبار

            

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركت سرمايه گذاري سبحان(سهام عام)

به شماره ثبت 49483 شناسه ملی 10100946575

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 در محل شرکت واقع در خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش صالحی ، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

  1. انتخاب اعضای هیأت مدیره
  2. ساير موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

 

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع فوق روز یکشنبه مورخ 1398/03/19با در دست داشتن کارت شناسایی معتبربه همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا نمایندگی معتبر در ساعات اداری به اداره سهام شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند.

نشانی: تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک 9، واحد 5، طبقه سوم

تلفن شرکت: 3-88878541

 

               

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان(سهامی عام)